G20 wydaje oficjalne oświadczenie o kryptowalutach

Home » Regulacje » G20 wydaje oficjalne oświadczenie o kryptowalutach

g20W weekend 22 lipca w Buenos Aires w Argentynie odbył się 13. szczyt G20, złożony z przedstawicieli 19 krajów i reprezentantów Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczą także: amerykański sekretarz skarbu Steven Mnuchin, chiński minister finansów Liu Kun, przewodniczący Banku Światowego Jim Yong Kim i sekretarz generalny OECD José Ángel Gurría.

Udział w Zyskach Giełdy - Wypłaty co Tydzień w ETH

Grupa G20 i kryptowaluty

Podczas gdy szczyt odbywał się pod tytułem “Spotkanie ministrów finansów i dyrektorów banków centralnych” i dotyczył głównie “przyszłości pracy, infrastruktury na rzecz rozwoju i zrównoważonej przyszłości żywnościowej” – wiele krajów uczestniczących w spotkaniu skupiło się także na regulacji rynku kryptowalut.

W komunikacie opublikowanym przez G20 grupa wydała oficjalne oświadczenie w sprawie kryptowalut:

Innowacje technologiczne, w tym także krypto-aktywa, mogą przynieść znaczne korzyści systemowi finansowemu i szerzej pojętej gospodarce. Jednak problemem nadal są kwestie dotyczące ochrony konsumentów i inwestorów, integralności rynku, uchylania się od opodatkowania, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu za ich pomocą. Krypto-aktywa nie mają kluczowych atrybutów państwowych walut i nie stanowią w tym momencie globalnego zagrożenia dla stabilności finansowej.

Z zadowoleniem przyjmujemy aktualizacje przedstawione przez FSB i SSB i czekamy na ich dalszą pracę w celu monitorowania potencjalnego ryzyka rynku krypto-aktywów. Obecnie nadal podtrzymujemy nasze marcowe zobowiązania związane z wdrażaniem standardów FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) i zwracamy się do FATF o kolejne wyjaśnienia na początku października 2018 roku w jaki sposób ich standardy mają zastosowanie na rynku krypto-aktywów.

Przed szczytem Rada ds. Stabilności Finansowej , “ustanowiona w celu koordynowania pracy krajowych organów finansowych na szczeblu międzynarodowym”, przedłożyła raport grupie G20. W niniejszym raporcie przedstawiono ryzyka związane z ICO i manipulacjami dotyczącymi rynku rynku, takimi jak spoofing oraz dump & dump.

Zgodnie z zapowiedziami Komitet ds. Płatności i Infrastruktury Rynku (CPMI), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (BCBS) i Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy będą nadal będą pracować aby złagodzić ryzyko konsumentów i inwestorów w celu w celu utrzymania integralności rynku.

Tagi:,
© 2018 - InfoCrypto.pl. All Rights Reserved.