Polskie Stowarzyszenie Bitcoin zgłosiło banki do UOKiK

Home » Polska » Polskie Stowarzyszenie Bitcoin zgłosiło banki do UOKiK

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin (PSB) powołane w celu zwiększenia społecznej świadomości i dostępu do wiedzy na temat technologii cyfrowej, którą reprezentuje Bitcoin wystąpiło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o reakcje w sprawie banków, które utrudniają prowadzenie rachunków, lub zamykają konta bankowe podmiotom kryptowalutowym, a tym samym utrudniają im prowadzenie działalności gospodarczej.

Nie jest jasne, czy organ antymonopolowy na poważnie zajmie się sprawą, ale PSB zwraca się do UOKiK o wszczęcie dochodzenia w sprawie domniemanego ograniczenia konkurencji, oraz prośbą o zaprzestanie takich działań przez banki, a nawet ewentualne nałożenie kar. Dodatkowo KNF na początku tego miesiąca poinformował, że polski system prawny nie ma przepisów zakazujących działalności giełd kryptowalut.

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Według PSB w praktyce dochodzi do sytuacji, w której podmioty działające w sektorze kryptowalut nie mają możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, bo brak rachunków bankowych uniemożliwia jej prowadzenie.

Giełda BEZ Weryfikacji

PSB uzasadnia swoje działania faktem, że w ciągu kilku miesięcy podmioty z sektora walut wirtualnych otrzymują wypowiedzenia umów rachunków bankowych, przez różne podmioty z sektora bankowego, niepozostające formalnie w jakichkolwiek relacjach handlowych.

Co istotne – powód wypowiedzeń jest praktycznie identyczny we wszystkich przypadkach tj. stwierdzenie, że działalność w zakresie obrotu kryptowalutami uniemożliwia skuteczne monitorowanie aktywności klienta i ustalenia źródła pochodzenia środków na rachunkach, a tym samym wywiązania się z ciążących na banku obowiązków wynikających z ustawy o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

polskie stowarzyszenie bitcoin UOKiKPolska społeczność kryptograficzna obawia się, że dzięki działaniom ze strony banków, jak i samego rządu kraj straci nie tylko pieniądze z podatków które, byłyby odprowadzane w Polsce, ale także na technologii blockchain.

Po tym jak największa Polska giełda BitBay przeniosła swoją działalność na Maltę PSB publikuje listę 15 instytucji finansowych które odmówiły otwarcia rachunków, lub wypowiedziały umowy. Prostym przykładem ukazania problemu może być m.in giełda easycoin.pl która zawiesiła działalność po tym, jak wszystkie banki wypowiedziały jej umowy o prowadzenie rachunków bankowych. Działanie takie uniemożliwia rozwój rynku kryptowalut w Polsce, jednocześnie ukazując jaką role mogą odegrać banki podczas prowadzenia działalności.

Podczas gdy 4 czerwca powstała grupa robocza ds. blockchain i kryptowalut, Polska podjęła jedynie lokalne próby uregulowania konkretnych aspektów kryptowalut, a żadna z nich oficjalnie nie zakazała ich. Jednocześnie parę dni przed powstaniem grupy Komisja Nadzoru Finansowego ruszyła z kampanią ostrzegającą przed inwestowaniem w kryptowaluty – „„A Ty kim będziesz, kiedy bańka pęknie?”. 

Bitcoin i kryptowaluty dla każdego