Przeprowadzono badanie polskiego rynku Bitcoin

Home » Bitcoin » Przeprowadzono badanie polskiego rynku Bitcoin

badanie polskiego rynku Bitcoin

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin przeprowadziło badanie polskiego rynku Bitcoin. Badanie przeprowadzono w okresie marzec – kwiecień 2018 roku, na grupie 600 respondentów. Celem badania była segmentacja uczestników polskiego rynku oraz analiza trendów rynkowych.

Część sondażowa niniejszego badania została wykonana na reprezentatywnej próbie za pomocą doboru sieciowego oraz doboru jednostek typowych. Badanie zostało wykonane na dwóch reprezentatywnych grupach (n=150) metodą CATI oraz na dwóch reprezentatywnych grupach (n=150) metodą CAPI dla łącznej grupy 600 respondentów.

Sprawdź bota do kryptowalut

Badanie polskiego rynku Bitcoin

Ponadto jako element uzupełniający zostały zastosowane wywiady pogłębione w formie pół ustrukturyzowanej. Podmiotem była próba (n=40) trenerów, szkoleniowców, inwestorów oraz innych uczestników rynku zarządzających organizacjami lub podmiotami agregującymi większe skupiska inwestorów oraz potencjalnych inwestorów.

Segmentacja uczestników polskiego rynku Bitcoin.

W ramach badania podjęto się segmentacji konsumentów rynku Bitcoin na cztery segmenty. Początkujący inwestor, potencjalny inwestor, okazjonalny inwestor,  oraz doświadczony inwestor. Osoby ankietowane musiały również udzielić informacji o swoim wieku, płci, wykształcenia, stanu cywilnego, oraz kwoty przeznaczonej na inwestycje w kryptowaluty.

Dane zebrane za pomocą wzajemnie uzupełniających się źródeł pozwoliły na usystematyzowanie obrazu uczestnika rynku, utworzenie jego spójnej typologii oraz określenie trendów konsumenckich na rynku Bitcoin w przewidywalnej przyszłości.

badanie polskiego rynku Bitcoin uczestnicy

Świadomość ryzyka inwestycyjnego

Na uwagę zasługuje wysokie zróżnicowanie świadomości ryzyka inwestycyjnego pomiędzy różnymi segmentami ankietowanych. Wszystkie grupy z wyłączeniem potencjalnych inwestorów określają poziom inwestycji w Bitcoin jako subiektywnie wysoki. Doświadczeni inwestorzy  70%, początkujący inwestorzy 94%, okazjonalni inwestorzy 51%). Poziom świadomości ryzyka inwestycyjnego jest mocno zróżnicowany.

Zobacz giełdę BEZ weryfikacji

Na pytanie „jak często ponosisz straty w wyniku prowadzonych transakcji” respondenci z segmentu doświadczonych inwestorów odpowiadali bardzo rzadko (92%). 52% pytanych w segmencie początkującego inwestora zadeklarowało że ponosi straty często lub zbyt często. Zaledwie 23% respondentów zadeklarowało że straty ponosi bardzo rzadko.

39% respondentów w segmencie okazjonalnego inwestora odpowiedziało na pytanie „bardzo rzadko”. 41% zadeklarowało zbyt często ponoszenie strat a 20% częste ponoszenie strat. 83% respondentów z segmentu potencjalnych inwestorów zadeklarowało obawę przed stratą jako istotną barierę powstrzymującą ich przed wejściem na rynek.


badanie polskiego rynku Bitcoin ankieta

Bitcoin – rozpoznawalność

Bitcoin jest najbardziej rozpoznawalą kryptowalutom w Polsce. Co więcej Bitcoin jako marka odpowiedzialny jest za wzrost zainteresowania branżą kryptowalut. Ponad 90% okazjonalnych i początkujących inwestorów oraz praktycznie cały badany segment potencjalnych inwestorów deklaruje swoją gotowość do lub aktywną inwestycję w Bitcoin jako główny element swojego portfolio (kryptowalutę bitcoin kupisz na giełdzie BitBay).

Jednocześnie z przeprowadzonego badania wynika, że występuje stały (częściowy) odpływ doświadczonych inwestorów, którzy swoje środki przenoszą na inne kryptowaluty.

rozpoznawalność bitcoina

Sposoby zdobywania wiedzy o Bitcoin w internecie
bitcoin internet

Zainteresowanie tematyką Bitcoin wg. Współczynnika Google Trends.

badanie polskiego rynku Bitcoin zainteresowanieMimo istotnych nakładów pracy i kapitału bardzo niewielki procent wszystkich respondentów deklaruje Bitcoin jako głównie źródło utrzymania. Zaledwie 37% respondentów z segmentu doświadczonych inwestorów wskazało inwestycję w Bitcoin jako główne źródło utrzymania.

Jednocześnie 28% respondentów z tego samego segmentu wskazało Bitcoin jako największe źródło dochodu w ich gospodarstwie domowym mimo nie postrzegania go jako podstawowego źródła utrzymania.

W spośród początkujących inwestorów tylko 5% wskazało Bitcoin jako główne źródło utrzymania. Jednocześnie 8% zadeklarowało inwestycję w Bitcoin jako największe źródło dochodu w ich gospodarstwie domowym.

Doświadczeni inwestorzy wykazują się dużą dynamiką w śledzeniu trendów oraz elastycznością w lokalizowaniu źródeł wiedzy. Nie ograniczają się wyłącznie do źródeł krajowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Bitcoin i kryptowaluty dla każdego